Kledingreglement

Kledingreglement HV ETC

1.De kledingcommissie stelt zich tot doel om elk team te voorzien van een correct en uniform clubtenue.

2.Op wedstrijddagen mag een team en zijn spelers uitsluitend kleding van HV ETC en haar sponsoren dragen. Andere georganiseerde gesponsorde kleding mag uitsluitend na goedkeuring van het bestuur worden gedragen.

3. Het clubtenue, van het merk Hummel, bestaat uit een geel zwart shirt, zwarte Hummel kousen en een zwart Hummel broekje. Keepers hebben een zwartgrijze trui.

4. Het tenue is en blijft eigendom van HV ETC en wordt in bruikleen aan leden verstrekt.

5. Het beheer van de kleding wordt verricht door de kledingcommissie die rechtstreeks onder het bestuur valt. De vereniging werkt hierin samen met Sport2000 Spijkenisse.

6. Stoppende leden of leden die van spelend lid trainend lid worden, leveren de gewassen kleding in bij de kledingcommissie. Na inlevering van de kleding krijgt het lid een ontvangstbevestiging en kan indien aan de orde het lidmaatschap worden beëindigd.

7. De kleding mag uitsluitend op wedstrijddagen van jouw team van HV ETC worden gebruikt en dus niet tijdens de training of andere gelegenheden.

8. De wasvoorschriften die bij de kleding uitgereikt worden, dienen strikt te worden opgevolgd.

9. Indien door het niet in acht nemen van de voorschriften schade aan de kleding ontstaat, kan degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen daarvoor door de vereniging aansprakelijk worden gesteld. Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de kledingcommissie.

10. De speler en/of zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de kleding.

11. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de kledingcommissie. Voor schade aan de kleding die tijdens een wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling van de leider i.o.m. de kledingcommissie.

  1. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding, dient dit direct te worden gemeld bij de kledingcommissie. Bij vermeende diefstal moet een proces-verbaal van de aangifte van de politie worden overlegd. Dit kan online op www.politie.nl
  2. Wanneer aan het einde van de overeenkomst of gedurende het seizoen blijkt dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er sprake is van niet gemelde schade, worden de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht bij het lid of bij de ouder(s)/verzorger(s).

 

 

14. Bij vermissing en/of ernstige beschadiging van een kledingstuk of item wordt het aankoop bedrag in rekening gebracht met een afbouwende constructie binnen de gebruikstermijn:

Eerste 6 maanden 80%

6 t/m 12 maanden 65%

1 jaar t/m 2 jaar 50%

2 jaar t/m 3 jaar 40%

3 jaar t/m 4 jaar 25% 

  1. Na betaling van het vermiste/beschadigde kledingstuk aan de kledingcommissie krijgt men een gelijkwaardig kledingstuk of item in bruikleen. Pas na betaling en het verkrijgen van een nieuw kledingstuk is speler weer speelgerechtigd.
  1. Wedstrijden van HV ETC kunnen alleen gespeeld worden in het officiële tenue van HV ETC.
  2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de kledingcommissie.

 Let op zoals gebruikelijk staat ETC altijd open voor een gesprek, neem dus altijd contact op en samen komen we er wel uit.